Etapele emiterii unei cereri de oferta, in vederea executiei unui foraj

În conformitate cu un articol anterior, reamintesc că esența rezidă în debitul de apă necesar.
Un calcul simplu poate fi realizat, raportat la necesitățile fiecăruia, la consumul zilnic săptămânal și la cel lunar.
Spre exemplu, o familie cu 3 – 5 membri, consumă în medie 0.5 – 1 mc / zi , 7 mc / săptămână, 30 mc / lună .

Pentru pensiuni, hoteluri, fabrici, institutii si tot ce prezintă un consum mare de apă, calculul se poate realiza de către un specialist, sau chiar direct de beneficiar, având în vedere, toți consumatorii .
Pentru consumuri mari , în cazul în care nu se gasesc debitele necesare, se pot aplica vase de acumulare în care se stocheaza cantități voluminoase de apă .

Urmatorul pas,îl constituie, informarea cât mai conformă realității, asupra adâncimii forajelor deja existente în zonă, debitul acestora, existența sau absența potabilității, adâncimea acviferelor, litologia solului, etc.

Este ideal, să vă informați temeinic, pentru a putea realiza un calcul estimativ cât mai veridic.
În situatia în care, nu există foraje executate în zona locatiei unde se dorește forajul, se poate solicita un studiu hidrogeologic, în care sunt specificate toate datele necesare și sus menționate.

Studiile nu ne pot furniza cu certitudine informatiile de care avem nevoie, îndeosebi în cazul absenței forajelor în zonă. Însă, în baza acestora, vă puteți crea o imagine de ansamblu, căci ele sunt realizate cu ajutorul altor lucrări executate în apropierea locatiei, Reținem aici, că, cel mai bun studiu ce poate fi efectuat, având un rezultat 100% conform realității, este chiar execuția propriu-zisă a forajului.

Ne-am confruntat cu o serie de cazuri în care, am executat foraje pentru apă, și am găsit sare, gaze, petrol, sau chiar cazuri în care nu am găsit apă nici măcar până la adâncimea de 200 m.

Executantul forajului nu poate influența debitul sau calitatea apei, și deasemeni nu poate garanta sau preconiza o adâncime exactă încă de la inceputul lucrărilor.

Am găsit uneori apă cu rapiditate, la 50 de metri, iar în urma mutării la 100 m distanță pentru execuția altui foraj, am găsit la 70 de m adancime.

Având în vedere cele mai sus enunțate, pentru a obtine o cotație de pret cât mai corecta, cererea de ofertă, trebuie să conțină următoarele date:

– locatia exactă a viitorului foraj
– debitul de apă necesar sau dorit a se extrage din foraj
– date despre alte foraje din zonă ( adâncime, debit, potabilitate, etc )
– bugetul stabilit pentru lucrare
– existența sau absența unui studiu hidrogeologic ( este necesară trimiterea unui exemplar către executant )
– perioada când se doreste execuția
– datele de contact

În functie de datele transmise și de locația forajului , executantul vă poate comunica ce sistem este adecvat pentru zona respectivă ( sistemul cu circulație directă de noroi sau sistemul cu ciocan de fund prin percuție ) , perioada necesară execuției,, intervalul posibil al execuției, diametrul optim pentru forajul solicitat , precum și un pret cât mai corect.

Pentru alte detalii, informații sau intrebări, vă stăm la dispozitie.

Ecodrill SRL
E-mail : office@ecodrillforaje.ro
Web : www.ecodrillforaje.ro
Tel/Fax : 0234/510.304
Mobil : 0749.861.105

Mai mult

Care este diametrul optim / ideal pentru un foraj

Diametrul optim, necesar execuției unui foraj pentru apă, și al tubulaturii ce va fi introdusă în aceasta, se stabilește în concret, împreună cu executantul, raportat la necesitățile fiecărui beneficiar.

În acest sens, se iau în calcul, următoarele aspecte:

  • consumul zilnic sau lunar de apă
  • suprafața clădirii ce urmează a fi alimentată
  • numărul persoanelor ce utilizează apa
  • suprafața terenului care necesită irigații
  • alți potențiali consumatori

O alegere corecta a diametrului, reduce considerabil costurile ocazionate de foraj, pretul acestuia aflându-se într-o relație de directa proporționalitate cu diametrul.
Astfel, reținem că o evaluare gresită a diametrului necesar, se va răsfrânge și asupra valorii finale a lucrării.

Pentru uzul casnic, diametrul ideal al tubulării, este de 125 sau 140 mm , având clasa de rezistența corespunzătoare adâncimii forate.
Debitele ce pot fi exploatate pe astfel de diametre, încep de la 0,1 l/ sec ( 360 l/ ora ) și pot ajunge până la 2,5 – 3 litri / sec ( 10,8 mc / ora ) , în funcție de adâncimea forajului, dar și de puterea stratului acvifer.

Raportându-ne la realitatea că o familie, consumă în medie, între 0,5 – 1 mc / zi , 30 mc / lună ,chiar și cel mai mic debit obținut ( 0,1 l / sec ) poate asigura necesarul de apă al unei locuințe .
În ceea ce privește debitele mici, este recomandată montarea unui vas tampon de acumulare după care se poate racorda la instalația de alimentare a clădirii .

Pentru o pensiune, hotel, fabrică, localitate, instituție sau orice are un consum mare de apă, se va executa unul sau mai multe foraje la adâncimi mai mari , folosindu-se tubulatura cu diametru de la 160 mm, până la 250 mm . În aceste tuburi se pot introduce pompe submersibile de 6” toli și se pot extrage debite de până la 30 mc / oră .

Clasa de resiztență a tubulaturii va fi întotdeauna direct proporțională cu adâncimea forajului, după cum urmează : 0 – 50 m R8 ; 50 – 100 m R10 ; 100 – 300 m R16 .

Trebuie să reținem că, diametrul de săpare sau cel de tubare, nu vor influența niciodată debitul de apă extras. Unicul factor ce influențează debitul, este acviferul captat.
De aceea, pentru debite mari trebuiesc captate cât mai multe acvifere care, cumulate, vă pot oferi debite foarte mari.

Diametrul de săpare al unui foraj trebuie să fie cu minim 150 mm mai mare decât cel de tubare , astfel se poate crea un filtru de minim 7,5 mm pe rază. Filtru este creat din pietrișul mărgăritar introdus între peretele tubulaturii și cel al săpăturii . Mărgăritarul se alege în funcție de granulometria nisipului din acvifer. iar acesta poate fi de minim 4 – 8 mm , în unele cazuri, când nisipul este foarte fin, folosindu-se și 2 – 4 sau 1 – 3 mm.

La finalizarea fiecărui foraj , executantul trebuie să emită fișa forajului și recomandările de echipare. În baza acestor documente, beneficiarul va putea ști ce echipament este ideal pentru forajul deja executat . Este recomandat ca diametrul pompei submersibile, să fie cât mai apropiat de cel al tubulaturii .

A se reține că, niciodată, pompa submersibila nu se va monta în dreptul fantelor / filtrelor, iar pentru o durată lungă de viața a forajului, recomandăm exploatarea acestuia cu debitele și adâncimile recomandate de executant (date trecute în fișa tehnică), precum și o verificare anuală de către un specialist.

Nerespectarea acestor reguli,determină pierderea garanției , colmatarea rapidă a forajului precum și reducerea considerabilă a duratei de viață a echipamentului .

Pentru alte detalii, informații sau intrebări, vă stăm la dispozitie.

Ecodrill SRL
E-mail : office@ecodrillforaje.ro
Web : www.ecodrillforaje.ro
Tel/Fax : 0234/510.304
Mobil : 0749.861.105

Mai mult

Diferenta intre o fantana clasica si un put de apa

Fântâna reprezintă o construcție alcătuită dintr-o groapă cilindrică, având pereții pietruiți, și diametre între 400 și 1500 mm.
Aceasta, servește la alimentarea curentă cu apă, a unei locuințe, gospodării, etc., și este săpată în pământ până la nivelul pânzei freatice, având în general adâncimea de 15-20 ml (dar poate atinge și 30-40 ml în unele zone ale țării).

Pânza freatică, ia naştere din precipitaţiile care se înfiltrează în pământ, ori din înfiltraţiile de apă din albia apelor curgătoare şi stătătoare (râuri, fluvii, lacuri). Apa pătrunde prin straturile permeabile ( nisip, bolovăniș, pietriș, etc ) dar este oprită de o rocă impermeabilă , cu rol de separație a pânzei freatice de stratele acvifere de adancime.

Pe fondul lipsei de precipitații și al consumului crescând al apei, în ultimii ani, nivelul pânzei freatice a început treptat să scadă, iar în unele zone, sa dispară complet.

La această realitate nefastă au contribuit și activitățile umane, ce au influențat negativ calitatea apelor subterane, poluând solul și apele de suprafață.

Puțurile de apă forate, prezintă de regulă adâncimi de minim 40 m, alimentându-se din stratele acvifere. Acestea din urmă, oferă o cantitate și o calitate superioară a apei (aceasta fiind deseori chiar potabilă), comparativ cu pânza freatică.

Puțurile se tubează cu PVC sau OȚEL, pe diametre între 90- 250 mm, și pot fi exploatate doar cu pompe submersibile.

Acviferul este de fapt un complex de rocă permeabilă, și apă (pe care o găzduiește). Orice acvifer funcționează pe principiul circuitului apei în natură, existând o sursă de la care pornește acest mecanism, dar totodată, existând și unul sau mai multe locuri în care aceste ape ies din pământ.

Apa circulă prin rocile permeabile precum nisipurile, pietrișurile, calcarele. Există însă și zone sub pământ în care apa nu are acces. Acolo, sunt rocile impermeabile: argile sau marme, având o textură foarte fină.

Indiferent de factori precum sezonul, clima sau precipitații, prin execuția unui puț de apă, la o adâncime de minim 40 metri, aveti siguranță și independență. La finalizarea fiecărui foraj, este necesară echiparea acestuia cu o pompă submersibilă, ce va fi calculată și montată în conformitate cu fișa tehnică a forajului, eliberată de executant.

Dintr-un puț precum cel mai sus prezentat, se pot extrage debite de minim 0,1 litri / sec ( 360 litri / ora ), ajungând până la 6 – 7 litri / sec ( 21,6 – 25,2 mc / ora ) sau mai mult .

Executantul forajului nu poate influența debitul de apă, acesta fiind stabilit doar ulterior execuției forajului și a pompărilor experimentale. Debitul, variază în funcție de zona unde se execută forajului, dar și de adâncimea acestuia.

Un astfel de foraj, poate asigura necesarul de apă al unei locuințe sau al unui cartier, dar și al unor instituții, pensiuni, hoteluri, fabrici, sau chiar a unor localități.

Diferența capacității de alimentare, constă în adâncimea și diametrul forajului. Spre exemplu, există zone, unde,dintr-un foraj la o adâncime de 40-50 m, se poate onține un debit de 1 – 2 litri / sec ( 3,6 – 7,2 mc / oră ) , dar sunt și zone unde este necesară execuția unui foraj la 100 m pentru a putea obține un debit de 0,5 – 1 litru / sec ( 1,8 – 3,6 mc / oră ) .

Concluzionând, între cele două elemente analizate în cadrul acestui articol, fântâna clasică și puțul de apă, există diferențe ce vizează : adâncimea, sursa de alimentare, debit, capacitate de alimentare, calitate .

Pentru alte detalii, informații sau intrebări, vă stăm la dispozitie.

Ecodrill SRL
E-mail : office@ecodrillforaje.ro
Web : www.ecodrillforaje.ro
Tel/Fax : 0234/510.304
Mobil : 0749.861.105

Mai mult