Diametrul optim, necesar execuției unui foraj pentru apă, și al tubulaturii ce va fi introdusă în aceasta, se stabilește în concret, împreună cu executantul, raportat la necesitățile fiecărui beneficiar.

În acest sens, se iau în calcul, următoarele aspecte:

  • consumul zilnic sau lunar de apă
  • suprafața clădirii ce urmează a fi alimentată
  • numărul persoanelor ce utilizează apa
  • suprafața terenului care necesită irigații
  • alți potențiali consumatori

O alegere corecta a diametrului, reduce considerabil costurile ocazionate de foraj, pretul acestuia aflându-se într-o relație de directa proporționalitate cu diametrul.
Astfel, reținem că o evaluare gresită a diametrului necesar, se va răsfrânge și asupra valorii finale a lucrării.

Pentru uzul casnic, diametrul ideal al tubulării, este de 125 sau 140 mm , având clasa de rezistența corespunzătoare adâncimii forate.
Debitele ce pot fi exploatate pe astfel de diametre, încep de la 0,1 l/ sec ( 360 l/ ora ) și pot ajunge până la 2,5 – 3 litri / sec ( 10,8 mc / ora ) , în funcție de adâncimea forajului, dar și de puterea stratului acvifer.

Raportându-ne la realitatea că o familie, consumă în medie, între 0,5 – 1 mc / zi , 30 mc / lună ,chiar și cel mai mic debit obținut ( 0,1 l / sec ) poate asigura necesarul de apă al unei locuințe .
În ceea ce privește debitele mici, este recomandată montarea unui vas tampon de acumulare după care se poate racorda la instalația de alimentare a clădirii .

Pentru o pensiune, hotel, fabrică, localitate, instituție sau orice are un consum mare de apă, se va executa unul sau mai multe foraje la adâncimi mai mari , folosindu-se tubulatura cu diametru de la 160 mm, până la 250 mm . În aceste tuburi se pot introduce pompe submersibile de 6” toli și se pot extrage debite de până la 30 mc / oră .

Clasa de resiztență a tubulaturii va fi întotdeauna direct proporțională cu adâncimea forajului, după cum urmează : 0 – 50 m R8 ; 50 – 100 m R10 ; 100 – 300 m R16 .

Trebuie să reținem că, diametrul de săpare sau cel de tubare, nu vor influența niciodată debitul de apă extras. Unicul factor ce influențează debitul, este acviferul captat.
De aceea, pentru debite mari trebuiesc captate cât mai multe acvifere care, cumulate, vă pot oferi debite foarte mari.

Diametrul de săpare al unui foraj trebuie să fie cu minim 150 mm mai mare decât cel de tubare , astfel se poate crea un filtru de minim 7,5 mm pe rază. Filtru este creat din pietrișul mărgăritar introdus între peretele tubulaturii și cel al săpăturii . Mărgăritarul se alege în funcție de granulometria nisipului din acvifer. iar acesta poate fi de minim 4 – 8 mm , în unele cazuri, când nisipul este foarte fin, folosindu-se și 2 – 4 sau 1 – 3 mm.

La finalizarea fiecărui foraj , executantul trebuie să emită fișa forajului și recomandările de echipare. În baza acestor documente, beneficiarul va putea ști ce echipament este ideal pentru forajul deja executat . Este recomandat ca diametrul pompei submersibile, să fie cât mai apropiat de cel al tubulaturii .

A se reține că, niciodată, pompa submersibila nu se va monta în dreptul fantelor / filtrelor, iar pentru o durată lungă de viața a forajului, recomandăm exploatarea acestuia cu debitele și adâncimile recomandate de executant (date trecute în fișa tehnică), precum și o verificare anuală de către un specialist.

Nerespectarea acestor reguli,determină pierderea garanției , colmatarea rapidă a forajului precum și reducerea considerabilă a duratei de viață a echipamentului .

Pentru alte detalii, informații sau intrebări, vă stăm la dispozitie.

Ecodrill SRL
E-mail : office@ecodrillforaje.ro
Web : www.ecodrillforaje.ro
Tel/Fax : 0234/510.304
Mobil : 0749.861.105